Curaçao

Privacy Policy

SFAFT BV Privacybeleid
Subway Franchise Advertising Fund Trust B.V.
Amsterdam, Nederland
www.subway.nl Nederland


INHOUDSOPGAVE

 1. Privacyverklaring
 2. Toestemming
 3. Toestemming voor het openbaren en delen van informatie, waaronder internationale gegevensoverdrachten
 4. Toestemming voor elektronische kennisgeving in geval van een Inbreuk op de Veiligheidsvoorschriften
 5. Soort informatie dat wij mogen verzamelen
 6. Internetgebruikers - Cookies, Internet Protocol (IP), Adres, verzamelde informatie
 7. Informatie die wij verzamelen die u ons verstrekt
 8. Naleving van de Digital Advertising Alliance
 9. Interesse gebaseerd / Gedragsgericht adverteren
 10. Kinderen en verzameling van gegevens
 11. Een opmerking voor Ouders/Voogden - aanvullende informatie over de privacy van kinderen
 12. Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken
 13. Verzamelen en gebruik van klantinformatie
 14. Verzamelen en gebruik van nformatie van SUBWAY® franchisenemers en mogelijke franchisenemers
 15. Website
 16. Mobiele informatie
 17. Marketingpromoties en adverteren
 18. Doorsturen-aan-een-vriend en Verwijzen-naar-een-vriend
 19. Uitschrijven voor e-mail en mobiele updates
 20. Delen van persoonlijke informatie
 21. Beveiliging
 22. Phishing
 23. Opslag, Bewaren en Nauwkeurigheid van Persoonlijke informatie
 24. Toegang, Beheer en Update-informatie over u
 25. Contactinformatie
 26. Links naar nIet-SFAFT BV-websites en Derden
 27. Social Media en online betrokkenheid
 28. Uw Privacyrechten in Californië
 29. Naleving van Safe Harbor
 30. Leden van de Europese Unie
 31. Internationaal Privacybeleid
 32. Wijzigingen aan ons Privacybeleid
 33. Algemene Voorwaarden van het gebruik van onze website

1. Privacyverklaring

Wij vinden uw privacy zeer belangrijk. In dit privacybeleid kunt u zien hoe Subway Franchise Advertising Fund Trust B.V.("SFAFT BV") en de hierbij aangesloten bedrijven, persoonsgegevens van u samenbrengen, beschermen, gebruiken en delen overeenkomstig Richtlijn 95/46/EC van het Europese Parlement, de Raad van 24 oktober 1995 en de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens van 1 september 2001. Onze privacyprocedures zijn overeenkomstig:

De Richtlijn van de Europese Unie voor Gegevensbescherming en de bepalingen van het Safe Harbor Programma van het Ministerie van Economische Zaken van de Verenigde Staten ten aanzien van kennisgeving, keuze, doorsturen, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving.
Eerlijke informatieprocedures zoals opgesteld door de Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
Het Asia Pacific Economic Cooperation forum (APEC) Privacy Framework.
Van toepassing zijnde landelijke, nationale, en lokale wetgeving betreffende gegevensbescherming (sommige landswetten vereisen landspecifieke informatie in een privacybeleid).

SFAFT functioneert als advertentie-onderdeel van de SUBWAY® Group’s advertentie-entiteiten, bestaande uit, maar niet beperkt tot: Subway Franchisee Advertising Fund Trust, Ltd. (“SFAFT”) is een wettelijke trust in Connecticut waarvan het zakelijke adres is gevestigd te 325 Bic Drive, Milford, CT 06461. Subway Franchisee Advertising Fund Trust, B.V. (“SFAFT BV”) is een Nederlandse Naamloze Vennootschap waarvan het zakelijke adres is gevestigd te Prinsengracht 13, 1015 DK Amsterdam. Subway Franchisee Advertising Fund of Australia Pty. Ltd. (“SFAFA”) is een commanditaire vennootschap op aandelen waarvan het zakelijke adres is gevestigd te Level 1, 42 Amelia Street, Fortitude Valley, Queensland, 4006, Australië. Subway Franchisee Advertising Fund of Canada, Inc./Le Fond De Publicité Des Franchisés Subway Du Canada Inc. (“SFAFC”) is een federale coöperatie waarvan het zakelijke adres is gevestigd te Monarch Registries, 11210-107 Avenue NW, Main Floor, Ed Monton, AB T5H 0Y1. De FAF Group beheert nationale en lokale advertentiefondsen en activiteit voor SUBWAY® restaurants en SUBWAY® franchisenemers wereldwijd. SFAFT, SFAFT BV, SFAFA, en SFAFC worden hierna gezamenlijk de “FAF Group” genoemd.

SFAFT BV deelt informatie, inclusief persoonlijke informatie, met de SUBWAY® Group, die bestaat uit, maar niet beperkt is tot: Franchise World Headquarters, LLC (“FWH”), welke wereldwijd optreedt als een servicegericht bedrijf voor en namens het SUBWAY® System door het leveren van core business gerelateerde diensten voor de volgende franchise-entiteiten: Doctor’s Associates Inc. (“DAI”). DAI is eigenaar en licentiehouder van het SUBWAY® handelsmerk en het SUBWAY® Restaurant System voor de bij hen aangesloten bedrijven, waaronder, maar niet beperkt tot, Subway International B.V. (“SIBV”), een naamloze vennootschap en de franchisenemer van SUBWAY® system voor Europa, Subway Systems Australia Pty Ltd (“SSA”), Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. (“SFSC”), Subway Partners Colombia C.V. (“SPCCV”), Subway Systems do Brasil Ltda. (“SSB”), Sandwich and Salad Franchises of South Africa Pty Ltd. (“SSFSA”) en Subway Systems India Private Limited (“SSIPL”), voor het wereldwijd ontwikkelen van SUBWAY® restaurants. FWH, DAI, SIBV, SSA, SFSC, SPCCV, SSB, SSFSA, en SSIPL worden hierna gezamenlijk de “SUBWAY® Group” genoemd.

Alle persoonlijke informatie wordt op een eerlijke en niet indringende manier met uw vrijwillig gegeven toestemming verzamelt. Persoonlijke informatie is niet voor iedereen toegankelijk buiten de specifieke functie waar het voor wordt verzameld. SFAFT BV respecteert de privacy van onze SUBWAY® klanten, medewerkers, sollicitanten, en andere bezoekers van onze websites die ervoor kiezen persoonlijke informatie te verstrekken. We erkennen de behoefte aan een passende bescherming en beheer van persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. In dit Privacybeleid wordt weergegeven welke soorten gegevens wij kunnen verzamelen, hoe die gegevens kunnen worden gebruikt en met wie de gegevens kunnen worden gedeeld.

Dit Privacybeleid geeft uitleg over de prodecures van SFAFT BV ten aanzien van de online verzamelde informatie van onze gebruikers van de SUBWAY® Restaurant Systems-website die te vinden is op: http://www.subway.nl/nl/privacybeleid.

Om aan de wet en onze verplichting om uw persoonsgegevens te beschermen, te voldoen geven we ons beleid als volgt weer. Het is belangrijk op te merken dat dit Privacybeleid niet van toepassing is op het privacybeleid en de privacyprocedures van onafhankelijke SUBWAY®-winkels die zelfstandig worden gevoerd. Daarnaast geldt dit privacybeleid niet op het verwerkingsbeleid en de procedures van persoonlijke informatie van SFAFT, FWH, DAI of onze gelieerde ondernemingen binnen de FAF Group en de SUBWAY® Group. Voor meer informatie over de privacytoepassingen van SFAFT, FWH en DAI verwijzen wij u naar de online Privacykennisgeving van SUBWAY® die te vinden is op: http://www.subway.com/subwayroot/PrivacyNotice.aspx.

2. Toestemming

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld voor en namens SFAFT BV, ongeacht of dit schriftelijk, mondeling of elektronisch plaatsvindt, via een website die wordt geëxploiteerd door of namens SFAFT BV, waaronder, maar niet beperkt tot, www.subway.nl samen met alle toekomstige websites die door of namens SFAFT BV (de "websites") worden geëxploiteerd. Door gebruik te maken van de websites, of door deel te nemen aan een programma of dienst die wordt beheerd door SFAFT BV, geeft u toestemming voor het uitvoeren van de gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. Indien u vragen heeft over dit Privacybeleid of over de bescherming van uw informatie, dan kunt u contact opnemen met de Privacy-functionaris van SFAFT BV via: privacyofficernl@subway.com.

DOOR HET VERSTUREN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE NAAR SFAFT BV, EN/OF NAAR DE WEBSITE TE GAAN EN DEZE TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT SFAFT BV DERGELIJKE PERSOONLIJKE INFORMATIE MAG VERZAMELEN, GEBRUIKEN EN OPENBAREN OVEREENKOMSTIG DIT PRIVACYBELEID EN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZOALS TOEGESTAAN OF VEREIST DOOR DE WET.

3. Toestemming voor het openbaren en delen van informatie, waaronder internationale gegevensoverdrachten

Naast het geven van toestemming voor dit Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden, waaronder al het relevante aanvullende beleid, geeft u uitdrukkelijk toestemming aan SFAFT BV om de informatie die u heeft verstrekt te delen zoals hierin beschreven. SFAFT BV kan informatie delen met zijn gelieerde ondernemingen, de SUBWAY® Group. SFAFT BV kan ook informatie delen met ondernemingen die ondersteunende diensten leveren, zoals credit cardverwerkers, postbedrijven, web hosts, leveranciers van technische ondersteuning, fulfillment centra, of ander service leveranciers, of voor het handhaven of onderzoeken van transacties of zakelijke procedures, omdat deze bedrijven mogelijk informatie over u nodig hebben om hun functies te kunnen uitoefenen. Deze bedrijven hebben geen bevoegdheid om de informatie die SFAFT BV met hen deelt, te gebruiken voor andere doeleinden, maar SFAFT BV bestuurt deze ondernemingen niet. U gaat ermee accoord dat SFAFT BV en diegenen waarmee wij informatie delen (de "Ontvangers") uw informatie wereldwijd mogen openbaren en doorsturen, waaronder in en buiten de Verenigde Staten, de Europese Economische Ruimte, Canada en andere jurisdicties waar de SUBWAY®GROUP zijn diensten verleent, voor doeleinden die verband houden met de werkzaamheden en de programma's van SFAFT BV.

4. Toestemming voor elektronische kennisgeving in geval van een Inbreuk op de Veiligheidsvoorschriften

Indien SFAFT BV of een Ontvanger verplicht is onbevoegde toegang tot bepaalde beveiligingssystemen kenbaar te maken, dan gaat u ermee akkoord dat SFAFT BV of de Ontvanger, dit vrijwillig of verplicht kan doen door een kennisgeving op de website te plaatsen, of door het versturen van een kennisgeving aan een e-mailadres dat SFAFT BV of de Ontvanger voor u heeft, onder de discretie van goed vertrouwen van SFAFT BV of de Ontvanger. U gaat ermee akkoord dat de kennisgeving aan u geldt als kennisgeving aan elke persoon voor wie u optreedt en stemt ermee in om de kennisgeving te leveren aan een dergelijke persoon.

5. Soort informatie dat wij mogen verzamelen

Persoonlijke informatie wordt gedefinieerd als alle informatie over persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of te identificeren persoon. Een identificeerbare is persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd door verwijzing naar een burgerservicenummer, en/of identificatienummer (hierna "BSN" of "ID") of aan de hand van een of meer factoren die specifiek zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.

Persoonlijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot: naam, huisadres, huispostcode, telefoonnummer thuis, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, burgerservicenummer of ID-nummer, financiële informatie, dienstverband gerelateerde informatie zoals te vinden is op een CV, sollicitaties, informatie betreffende achtergrondverificatie of in dienstbetrekkingsreferenties.

SFAFT BV neemt maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw BSN/ID te behouden, om uw BSN/ID te beschermen tegen onwettige openbaring en om de toegang tot uw BSN/ID te beperken. SFAFT BV stelt uw BSN/ID niet beschikbaar aan het openbare publiek, drukt uw BSN/ID niet af op een kaart, verplicht u niet tot het tonen van uw BSN/ID voor toegang tot onze producten of diensten, verzendt uw BSN/ID niet over het internet tenzij de internetvebinding is beveiligd of uw BSN/ID is gecodeerd, en vereist niet de overdracht van uw BSN/ID voor toegang tot onze website zonder aanvullende authenticatie op te vragen.

Niet-persoonlijke informatie is informatie die al openbaar is of algemeen bekend. Zakelijke contactinformatie wordt beschouwd als niet-persoonlijke informatie en is niet onderhevig aan speciale bescherming en kan niet routinematig worden gedeeld met iedereen in en buiten het bedrijf. Zakelijke contactinformatie omvat, maar is niet beperkt tot: bedrijfsnaam, bedrijfsadres, telefoonnummer van het bedrijf, en wordt niet beschouwd als persoonlijke informatie in bepaalde jurisdicties.

Gevoelige gegevens is informatie die mogelijk omvat, maar niet beperkt is tot, de sexe, raciale of ethnische origine van een persoon, politieke, religieuze, vakbonds- of veteranenstatus, fysieke of mentale gezondheid, beperkingen, seksleven, seksuele voorkeur, criminele (of vermeende criminele) activiteiten, gedingen/vorderingen of veroordelingen. Wij zullen nooit gevoelige persoonlijke informatie verzamelen tenzij dit nodig is om te voldoen aan de vereisten van positieve discriminatie.

6. Internetgebruikers - Cookies, Internet Protocol (IP), adres, verzamelde informatie

Cookies - Naast persoonlijke informatie gebruiken we gegevensverzamelinstrumenten zoals "cookies" op bepaalde webpagina's om de stroming van onze webpagina's te analyseren en de promotionele doeltreffendheid te meten. Een cookie is informatie die uitsluitend uit een tekstregel bestaat die door een website wordt verzonden naar een cookiebestand van de browser op de harde schijf van uw computer zodat de website u kan herinneren. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van het domein waarvan het afkomstig is, de 'levensduur' van de cookie en een waarde, gewoonlijk een willekeurig gegenereerd uniek nummer. Zo kunnen wij u een goede ervaring bieden wanneer u onze website bekijkt en kunnen wij onze website en diensten verbeteren.

Er zijn een aantal belangrijke dingen die u moet weten over cookies:

We bieden bepaalde aspecten die alleen beschikbaar zijn via het gebruik van cookies.
Wij gebruiken cookies om u te helpen identificeren en om uw ingelogde status te behouden.
De meeste cookies zijn 'sessiecookies' wat betekent dat ze automatisch worden verwijderd van uw harde schijf aan het einde van een sessie.
U kunt ook te maken krijgen met cookies van derden op bepaade pagina's van de websites, waar wij geen beheer over hebben. (Als u bijvoorbeeld een webpagina bekijkt die gemaakt is door een andere gebruiker, dan kan er een cookie door die webpagina zijn geplaatst.)

Voor meer informatie over cookies en hoe ze op onze website worden gebruikt, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid dat u hier vindt: http://www.subway.com/cookiepolicy/cp.nl.pdf.

Uitschakelen/inschakelen cookies - U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen in uw browser aan te passen. U kunt als u cookies heeft uitgeschakeld mogelijk niet meer alle interactieve functies van onze website gebruiken. Voor meer informatie over het uitschakelen of blokkeren van cookies, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid op:http://www.subway.com/cookiepolicy/cp.nl.pdf.

Web Beacon - wordt ook een Web bug of een pixel tag of een duidelijke GIF genoemd. Wij gebruiken pixels tags of transparante GIF-bestanden om onze online advertenties en promoties te beheren. Deze tags verzamelen anoniem (niet persoonlijk identificeerbare) informatie over welke advertenties en promoties gebruikers naar onze website leiden. Bij zowel de cookie- als de tag-technologie, is de informatie die wij verzamelen en delen anoniem en niet persoonlijk identificeerbaar. Het bevat niet uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

Een Web-beacon wordt gebruikt in een combinatie met cookies en is vaak een transparante grafische afbeelding, gewoonlijk niet groter dan 1 x 1 pixel die op een website is geplaatst of in een e-mail die wordt gebruikt om het gedrag van de gebruiker die de website bezoekt of de e-mail verstuurt, te controleren. Wanneer de HTML-code voor de Web-beacon naar een website richt om de afbeelding op te halen, kan het tegelijkertijd informatie ophalen zoals het IP-adres van de computer waar het beeld is opgehaald, het tijdstip waarop de Web-beacon werd bekeken en hoe lang, het soort browser dat het beeld heeft opgehaald en de eerder ingestelde cookiewaarden.

Web-beacons worden gewoonlijk gebruikt door derden om de activiteit van een website te controleren. Een Web-beacon kan worden gedetecteerd door de broncode van een webpagina te bekijken en te zoeken naar een IMG-tag die wordt geladen van een andere server dan de rest van de website. Het uitzetten van cookies voorkomt dat Web-beacons de activiteit van de gebruiker kunnen volgen. De Web-beacon kan nog steeds een anoniem bezoek registreren, maar de unieke informatie van de gebruiker wordt niet opgeslagen.

Internet Protocol (IP) Address - een Internet Protocol (IP) Adres houdt verband met de verbinding van uw computer met het internet. SFAFT BV kan uw IP-adres gebruiken als hulp bij het vaststellen van problemen met de server van SFAFT BV, voor het toepassen van de website en om contact met u te houden als u op onze website navigeert. Het IP-adres van uw computer kan ook worden gebruikt om u informatie te geven gebaseerd op uw navigatie over onze website. SFAFT BV verbindt IP-adressen niet aan persoonlijke informatie.

Samengevoegde informatie – wordt gebruikt om de interesses van bezoekers in, en het gebruik van bepaalde gedeeltes van de website en de verschillende programma die SFAFT BV toepast, te meten. SFAFT BV maakt hierbij gebruik van samengevoegde informatie: informatie die u niet identificeert, zoals statistische of navigatie-informatie. Met deze samengevoegde informatie kan SFAFT BV statistische en andere samenvattingsanalyses maken van het gedrag en de kenmerken van bezoekers. Hoewel SFAFT BV deze samengevoegde informatie met derden mag delen, kan niemand u via deze informatie identificeren of iets over u persoonijk bepalen.

7. Informatie die wij verzamelen die u ons verstrekt

Met betrekking tot bepaalde aspecten en functies – SFAFT BV kan u ook toegang verlenen tot bepaalde aspecten of functies die wij aanbieden op onze website, zoals de optie om u in te schrijven voor verschillende gratis nieuwsbrieven, nieuwe toepassingen op de website, acties, andere periodieke informatie, registratie en ledenprofielpagina's. Om u hiervoor in te schrijven of deel te nemen aan deze aspecten of functies, dient u mogelijk bepaalde informatie over uzelf aan ons te verstrekken om u te personaliseren en/of te kunnen toestaan dergelijke aspecten en functies te gebruiken. Om u bijvoorbeeld in te schrijven voor het ontvangen van onze e-mailnieuwsbrieven dient u mogelijk uw e-mailadres, geboortedatum en postcode op te geven om u te onderscheiden van een andere gebruikersregistratie.

Gebruikersregistratie – Voor toegang tot de www.subway.com niet-openbare of ledenpagina's, dient u mogelijk een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken. SFAFT BV openbaart deze gebruikersnamen of wachtwoorden aan niemand binnen of buiten SFAFT BV. Indien u uw gebruikersnaam of wachtwoord moet wijzigen of verwijderen, dan dient u direct contact op te nemen met de Privacy-functionaris van SFAFT BV via privacyofficer@subway.com.

Let erop dat FSC, VPS, en IPC, gebruikersregistratie aanbieden op verschillende websites om u te kunnen registeren als een lid van hun websites. U dient mogelijk een gebruikersnaam en wachtwoord (samen uw "Gebruikers-ID") te selecteren en moet mogelijk andere persoonlijke informatie verstrekken zoals uw e-mailadres en uw geboortedatum. Er kan u mogelijk worden gevraagd om aanvullende informatie tijdens het registratieproces (maar dit is niet verplicht). Indien u uw gebruikersnaam of wachtwoord wilt wijzigen of verwijderen, neemt u contact op met VPS en IPC via www.ipcoop.com of direct met FSC via fsc_support@subway.com.

Transactie-informatie - Op www.subway.com vindt u links naar http://shop.subway.com/, www.mysubwaycard.com, www.tellsubway.com, en www.subwaycatering.com, die worden uitgevoerd door, Franchise Shipping Center Company, Inc. (“FSC”), Value Pay Services, LLC (“VPS”), een volledige dochteronderneming van Independent Purchasing Cooperative, Inc. (“IPC”), een lid in eigendom en onder beheer van een onderneming zonder aandelen, waarvan de leden allemaal SUBWAY®-franchisenemers zijn in de Verenigde Staten en de Amerikaanse gebieden en Canada (“SUBWAY®-franchisenemers”), gelieerde bedrijven van de FAF Group en de SUBWAY® Group. Gebruikers die de websites van FSC, VPS, en de IPC bezoeken, dienen hun aparte privacybeleid en privacy-uitvoeringen te raadplegen die fors kunnen afwijken van dit privacybeleid.

Indien u iets bestelt van de diverse producten van SubGear (zoals gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden), verzamelt en mogelijk bewaart SubGear naast uw naam en contactinformatie ook uw factuuradres, verzendadres, productselectie, credit card of andere betaalinformatie, uw bestelnummer en informatie over het internetadres van uw computer. Uw credit card-nummer of uw betaalkaartnummer wordt verzameld via een beveiligde verzending.

Indien u een financiële transactie uitvoert met VPS en/of IPC, zoals het plaatsen van een cateringbestellng, inschrijven voor het SUBWAY® Card-programma of het registreren voor tellsubway.com betreffende uw feedback over uw ervaring van een bepaald SUBWAY® Restaurant, dan kan VPS u vragen om een onderzoek of bestelformulier in te vullen die specifieke informatie vraag over u waaronder, maar niet beperkt tot contactinformatie, demografische informatie en financiële informatie. VPS gebruikt deze informatie om de transactie waarom u hebt verzocht, te voltooien, d.w.z. de informatie, producten of andere diensten die u heeft besteld, te leveren. Voor uw bescherming, wordt dergelijke informatie verzameld en opgeslagen op een gecodeerde wijze.

Ten aanzien van Acties zoals wedstrijden en Prijzenfestivals – SFAFT BV houdt periodiek wedstrijden en prijzenfestivals op de website waarvoor registratie of het verstrekken van persoonlijke informatie nodig is. Er kan een apart registratieproces zijn voor het invullen van acties, wedstrijden en prijzenfestivals, waarvoor mogelijk het versturen van enige of alle navolgende persoonlijke informatie nodig is: uw voor- en achternaam, straat, plaats, postcode, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. Er kan worden gevraagd om aanvullende informatie afhankelijk van de specifieke actie, maar het versturen van dergelijk informatie kan optioneel zijn. De invulpagina en/of regels van de actie vermelden de specifieke vereisten voor de actie. Uw persoonlijk idenficeerbare informatie kan worden gebruikt om contact met u op te nemen voor het kenbaar maken van de winnaar, bevestiging van het leveren van een prijs of andere gerelateerde doeleinden (zie de regels betreffende de actie voor meer informatie over hoe uw persoonlijke informatie wordt gebruikt). SFAFT BV kan u ook om toestemming vragen om bepaalde persoonlijke informatie van u te openbaren op de winnaarspagina die is gemaakt voor die specifieke actiewebsite, of op een van de social media-pagina's van SUBWAY® zoals, Facebook of Twitter, als u een wedstrijd of prijzenfestival wint. Tenzij het wordt vereist door de van toepassing zijnde wet, zullen wij uw persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming plaatsen.

In sommige gevallen kan een externe adverteerder of sponsor optreden als gastheer van een wedstrijd of prijzenfestival namens SFAFT BV en uw persoonlijke informatie verzamelen. Let op, als SFAFT BV de prijsvervuller is en niet de sponsor of Beheerder van de wedstrijd of het prijzenfestival, zal SFAFT BV niet het bedrijf zijn dat uw persoonlijke informatie verzamelt, daarom heeft SFAFT BV geen controle over de persoonlijke informatie die van u wordt verzameld. Na het verstrekken van persoonlijke informatie voor een specifieke actie, heeft u de mogelijkheid om u in te schrijven voor speciale acties of aanbiedingen van de FAF Group, de SUBWAY® Group, verschillende sponsors/promotiepartners van een specifieke actie, of door SFAFT BV externe advertentiebureaus, ten aanzien van vele acties. SFAFT BV dringt er bij u op aan om de werkwijzen van de sponsors, adverteerders of promotiepartners op hun websites evenals het privacybeleid gericht op de actie te bestuderen voordat u meedoet aan een wedstrijd of prijzenfestival.

Vragenlijsten of Stemmen - Van tijd tot tijd kunnen wij u vragen om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken in verband met een vragenlijst en/of een stemmingspeiling. Deelname is vrijwillig en u heeft de kans om te besluiten of u wel of niet uw persoonlijk identificeerbare informatie kenbaar maakt aan SFAFT BV op onze website.

8. Naleving van de Digital Advertising Alliance

SFAFT, een gelieerde onderneming van SFAFT BV, gebruikt het Evidon assurance platform voor naleving van het industriebrede Zelfregulerende Programma voor Online Gedragsgericht Adverteren zoals beheerd door de Digital Advertising Alliance (DAA) (http:///aboutads.info). Als onderdeel van deze service worden de online advertenties en websites van SFAFT soms uitgerust met pictogrammen die consumenten helpen begrijpen hoe hun gegevens worden gebruikt, en bieden ze keuzeopties aan consumenten die meer zelf willen regelen. De lijst met onze advertentiepartners wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Om u uit te schrijven voor advertenties op internetbasis bij alle DAA deelnemende bedrijven, gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/.

9. Interesse gebaseerd / Gedragsgericht adverteren

Op sommige pagina's van onze website kunnen wij externe advertentiepartners toestemming geven om webvolgtools in te stellen (bijv. cookies en web-beacons) om anonieme, niet-persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen over uw activiteiten op die pagina's (bijv. uw IP-adres, bezochte pagina's, tijdstip van de dag). We kunnen dergelijke informatie die we hebben verzameld ook delen met externe advertentiepartners. Deze advertentiepartners kunnen deze informatie (en vergelijkbare informatie verzameld van andere websites) niet gebruiken voor het leveren van toekomstige advertenties aan u wanneer u andere (niet-SUBWAY®-)websites binnen hun netwerken bezoekt. Deze werkwijze wordt gewoonlijk beschreven als 'interesse gebaseerd adverteren' of 'online gedragsgericht adverteren'.

Pagina's van onze website die informatie verzamelen die kan worden gebruikt bij dergelijke advertentiepartners voor interesse gebaseerde advertentiedoeleinden kunnen worden geïdentificeerd door een link naar AdChoices op de pagina.

Uitschrijven (websitepagina's). Indien u niet wilt dat, wanneer u op dergelijke pagina's bent, uw browsegedrag wordt gebruikt voor interesse gebaseerde advertentiedoeleinden, dan kunt u klikken op de AdChoices-link om u uit te schrijven voor een dergelijk gebruik door de aangegeven advertentiepartner(s). Zelfs als u zich uitschrijft voor deze service, dan kunnen we nog steeds niet-persoonlijk identificeerbare informatie van u verzamelen over uw websiteactiviteiten en dit gebruiken voor niet-interesse gebaseerde advertentiedoeleinden zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Uitschrijven (advertenties). Advertenties op websites van derden die de AdChoices-link bevatten en een link naar dit privacybeleid kunnen naar u zijn geleid op basis van anonieme, niet-persoonlijk identificeerbare informatie die in de loop van de tijd en op verschillende websites is verzameld door advertentiepartners. Deze advertenties leveren een mechanisme om u uit te schrijven voor het gebruik van deze informatie voor interesse gebaseerde advertentiedoeleinden door de advertentiepartners. Zelfs als u zich voor deze service uitschrijft, kunnen wij nog steeds informatie van de advertenties verzamelen en gebruiken voor niet-interesse gebaseerde advertentiedoeleinden, zoals voor het bepalen van de doeltreffendheid van de advertenties.

10. Kinderen en verzameling van gegevens

SFAFT BV, een gelieerd bedrijf van SFAFT, houdt zich aan de Normen van de Federale Privacybescherming van de Verenigde Staten zoals vermeld in de Children's Online Privacy Protection Act (“COPPA”) (Wet op de online privacybescherming van kinderen). Wij vinden de veiligheid van onze kinderen belangrijk. Wij zullen niet willens en wetens kinderen onder de leeftijd van 13 jaar persoonlijk identificeerbare informatie aan ons laten verstrekken. Kinderen tot en met 12 jaar moeten de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd hebben voordat ze enige Persoonlijke informatie over zichzelf (zoals hun naam, e-mailadres en telefoonnummer) via het internet mogen versturen. Indien een kind ons persoonlijk identificeerbare informatie heeft verstrekt zonder toestemming van ouders of voogd, dan dient de ouder of voogd van dat kind direct contact op te nemen met de Privacy-functionaris via privacyofficernl@subway.com. We zullen alle redelijke inspanning getroosten om de informatie van het kind direct van onze servers te verwijderen.

11. Een opmerking voor Ouders/Voogden - aanvullende informatie over de privacy van kinderen

De privacy van kinderen is bij SFAFT BV belangrijk. Daarom zullen we alle aanvullende maatregelen nemen om kinderen te helpen bij het beschermen als ze online zijn. We zullen ze niet om meer persoonlijk identificeerbare informatie vragen dan strikt noodzakelijk is om deel te nemen aan een activiteit en ze aanmoedigen om niet persoonlijk identificeerbare schermnamen te gebruiken in plaats van hun echte namen.

SFAFT BV zet zich redelijkerwijs in om uw privacy te beschermen en om de persoonlijke informatie die wij van u verkrijgen met zorg en respect te verwerken. Deze Kinderprivacyverklaring is ontwikkeld om vragen over ons privacybeleid en bepalingen ten aanzien van kinderen tot en met 12 jaar te beantwoorden. SFAFT BV erkent de noodzaak voor het leveren van aanvullende privacybescherming als kinderen onze website atwww.subway.pl. bezoeken.

De Children's Online Privacy Protection Act ("COPPA") vereist dat wij ouders en wettelijke voogden informeren over hoe wij persoonlijke informatie van kinderen tot en met 12 jaar oud verzamelen, gebruiken en openbaren. en dat we de toestemming van de ouders of voogd nodig hebben voordat kinderen tot en met 12 jaar bepaalde functies op onze website kunnen gebruiken. Als we de term "ouder" gebruiken dan houdt dit ook de wettelijke voogd in.

Kinderen kunnen aan veel aspecten van de website deelnemen zonder dat zij persoonlijk identificeerbare informatie hoeven te verstrekken. Voor hun deelname aan bepaalde interactieve functies, kunnen we de kinderen vragen om ons persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken. Het type informatie dat wij vragen omvat de voornaam en het e-mailadres van het kind en de ouders. Wij gebruiken het e-mailadres van het kind om te reageren op bepaalde verzoeken voor deelname aan een activiteit (bijvoorbeeld deelname aan een wedstrijd of prijzenfestival, het reageren op een vraag, het inschakelen van een inschrijving voor een nieuwsbrief). Wij gebruiken het e-mailadres van de ouders om hun toestemming te verkrijgen of om ze op de hoogte te stellen van de online activiteiten van hun kind en om de ouder de mogelijkheid te geven om het kind uit te schrijven voor een nieuwsbrief of soortgelijke activiteit.

We delen de persoonlijk identificeerbare informatie van het kind niet met derden die niet gebonden zijn aan dit Privacybeleid. Soms gebruiken we vertegenwoordigers of contractanten om ons te helpen bij de uitvoering van een wedstrijd of prijzenfestival, het versturen van prijzen naar winnaars, of het leveren van klantgerelateerde diensten die verband houden met activiteiten op de website. In dergelijke gevallen vereisen we van de vertegenwoordiger of contractant dat alle informatie vertrouwelijk wordt gehouden en dat het alleen wordt gebruikt voor de specifieke diensten die zij uitvoeren.

Ouders kunnen te allen tijde het verzamelen van verdere persoonlijke informatie over hun kind weigeren en kunnen verzoeken dat de persoonlijke informatie die wij reeds hebben verzameld, wordt verwijderd uit onze archieven.

Wij zullen ouders per e-mail in kennis stellen van materiële wijzigingen over de wijze waarop wij van plan zijn de persoonlijke informatie van hun kind te verzamelen, gebruiken en/of te delen. Let erop dat ouders hun persoonlijke informatie te allen tijde direct moeten bijwerken zodat wij een huidig e-mailadres van hen hebben.

Indien u persoonlijk identificeerbare informatie die wij online van uw kind hebben verzameld, wilt inzien, de informatie wilt laten wissen en/of verzoekt dat wij niet verder informatie van uw kind verzamelen of gebruiken, of als u vragen heeft over onze informatiewerkwijze, dan kunt u contact opnemen met onze Privacy-functionaris. De SFAFT BV Privacy-functionaris is te bereiken via +31 (0) 20-531-7300+31 (0) 84-22-99102, of via e-mail op: privacyofficernl@subway.com; of per post via: SFAFT BV Privacy-functionaris, per adres: Subway International B.V., Prinsengracht 13, 1015 DK Amsterdam, Nederland.

12. Hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor het uitvoeren van de diensten waar u om verzoekt. Wij hebben ons Privacybeleid afgestemd om u op adequate wijze te informeren over het gebruik van uw persoonlijke informatie.

13. Verzamelen en gebruik van persoonlijke klantinformatie

Wij mogen persoonlijk identificeerbare informatie van u verzamelen zoals uw naam, huisadres, en/of persoonlijke informatie voor deelname aan SUBWAY® prijzenfestivals, of voor het aanvragen van een SUBWAY® coupon. De persoonlijke informatie die u indient, wordt alleen op vrijwillige basis verzameld.

Wij mogen beperkte persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot naam en/of een "bijnaam", geboortedatum, e-mail en/of huisadres, en enige andere informatie die het een persoon mogelijk maakt u te identificeren of contact met u op te nemen, evenals informatie over uw persoonlijke voorkeuren, onderzoekreacties en online activiteiten, indien deze er zijn.

Wij kunnen persoonlijke informatie voor verschillende doeleinden verzamelen, zoals:

voor het beheren van uw deelname aan een wedstrijd of prijzenfestival, of voor andere doeleinden zoals vermeld op een deelnameformulier, waardoor wij u kunnen informeren over een potentiële prijs die u heeft gewonnen;
om ons de mogelijkheid te geven om u specifieke informatie of materialen waar u om heeft verzocht toe te sturen, zoals een coupon, nieuwsbrief of bepaalde andere materialen;
om u een kennisgeving te sturen over een actie, of te reageren op een e-mail, verzoek of ander soort vraag;
om ons te helpen onze website en diensten te verbeteren, of om uw ervaring met onze website op u af te stemmen.

We kunnen deze informatie combineren met andere algemene of openbaar verkrijgbare informatie zodat het ons helpt de voorkeuren of interesses van onze bezoekers te herkennen.

U kunt ervoor kiezen ons geen toestemming te verlenen voor het gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie voor directe marketingdoeleinden door uw voorkeur op het moment van verzamelen kenbaar te maken, door te reageren op de actie-e-mail zoals opgegeven door, of door contact op te nemen met, onze Privacy-functionaris via privacyofficernl@subway.com. Indien u zich nog niet heeft uitgeschreven voor het ontvangen van marketingmaterialen, dan kunnen wij uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor het promoten en aanprijzen van aanvullende goederen, diensten en speciale aanbiedingen van ons en/of gelieerde bedrijven van SFAFT BV. Anderszins leveren wij geen informatie aan derden voor hun eigen directe marketingdoeleinden. U kunt zich te allen tijde "uitschrijven" voor toekomstig contact met SFAFT BV door u uit te schrijven van onze contactlijst, of door contact op te nemen met de Privacy-functionaris via privacyofficernl@subway.com

We gebruiken soms de niet-persoonlijk identificeerbare informatie die wij verzamelen om het ontwerp en de inhoud van onze website te verbeteren en om het voor ons mogelijk te maken uw internetervaring op u persoonlijk af te stemmen. Wij kunnen deze informatie gebruiken in samengevoegde vorm (gegroepeerd met informatie van andere gebruikers), voor het analyseren van websitegebruik, evenals voor het aanbieden van producten, programma's of diensten aan u.

Over het algemeen vragen we uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijk identificeerbare informatie op het moment dat wij die verzamelen. Het toestemmingsformulier dat wij gebruiken, inclusief of het nadrukkelijk of stilzwijgend is, zal grotendeels afhangen van de gevoeligheid van de informatie en de redelijke verwachtingen van de persoon onder die bepaalde omstandigheden. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken. Indien u uw toestemming wilt intrekken, dient u contact op te nemen met de Privacy-functionaris op onderstaande wijze.

14. Verzamelen en gebruik van informatie van potentiële franchisenemers

Tijdens een bezoek aan www.subway.nl kan een potentiële franchisenemer ervoor kiezen om meer informatie aan te vragen en/of elektronisch een aanmelding te versturen met het verzoek een SUBWAY®-franchisenemer te worden door te klikken op een link waarna hij wordt doorgestuurd naar www.subway-franchise.nl. Door het versturen van een elektronische aanmelding, gaat u ermee akkkoord dat we uw persoonlijke informatie aan onze gelieerde bedrijven binnen de SUBWAY® Group, hun ontwikkelingsvertegenwoordigers, andere bij de SUBWAY® Group gelieerde bedrijven, en serviceleveranciers van derden, mogen openbaren als onderdeel van hun reactie op uw verzoek en om hen te helpen bij hun franchisemarketing. Persoonlijke informatie die wordt verzameld van potentiële franchisenemers omvat, maar is niet beperkt tot, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, geboortedatum, nationaliteit, opleiding, strafrechtelijke achtergrond, bankrekeninginformatie voor elektronische overboeking, financieel overzicht, geschillenachtergrond en btw-nummer. Informatie op ons online-formulier zal onderdeel uitmaken van een aanmelding voor een franchise die u later verstuurt. Wij eisen van onze aangesloten bedrijven binnen de SUBWAY® Group en hun ontwikkelingsvertegenwoordigers dat zij de privacyprocedures van SFAFT BV respecteren en uw persoonlijke informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor het uitvoeren van onze instructies.

Alle ingestuurde informatie van een potentiële franchisenemer op www.subway-franchise.nl wordt opgeslagen op een server in Amsterdam, Zwolle en Enschede, Nederland. De server wordt beheerd door Bedrijvenweb Managed Internet Services gelegen in Zwolle, Nederland. Informatie op deze server kan worden gedeeld met:

SIBV, de franchisegever van het SUBWAY®-systeem voor Europa. SIBV bewaart de informatie om een overzicht te hebben van alle gegevens voor Europa, vanuit Amsterdam, Nederland.
Subway Realty BV van Nederland, een bedrijf dat zich richt op het leasen van percelen voor Subway-franchisenemers gevestigd in Amsterdam, Nederland.
FWH, welke wereldwijd optreedt als een servicegericht bedrijf voor en namens het SUBWAY® System door het leveren van core business gerelateerde diensten, gevestigd in Milford, Connecticut, VS.
DAI, eigenaar en licentiehouder van het SUBWAY®-systeem, gevestigd in Milford, Connecticut, VS.
SIBV Franchise Sales Representatives, gevestigd in Amsterdam, Nederland.
Relevante ontwikkelingsvertegenwoordigers in Nederland.

Van Hulzen Public Relations, bewaart uw persoonlijke informatie gedurende zes (6) maanden, waarbij SFAFT BV en de hierbij aangesloten bedrijven uw persoonlijke informatie alleen bewaren zolang het nodig is voor de doel(en) waarvoor het was verzameld en om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet, en uw instemming voor dergelijke doel(en) blijft geldig na beëindiging van onze relatie met u.

15. Website

www.subway.nl wordt beheerd door een webserver die eigendom is en wordt uitgevoerd door Intermax Managed Hosting, gevestigd in Rotterdam, Nederland. De inhoud van www.subway.nl bevat updates van de consumenteninhoud en links naar: Catering, Tell a Friend, en Subscribe to News and Offers, wordt beheerd door Van Hulzen Public Relations, gevestigd in Voorschoten, Nederland, en SFAFT BV. Tijdens het bezoeken van www.subway.nl indien u klikt op een link voor: Inschrijven! - Start in tien stappen een SUBWAY ® Franchise, Contact, en het aanmeldingsformulier, wordt u doorgestuurd naar www.subway-franchise.nl dat wordt beheerd op een webserver die eigendom is en wordt uitgevoerd door Bedrijvenweb Managed Internet Services gevestigd in Zwolle, Nederland, waarvan de servers zich bevinden in Amsterdam, Zwolle en Enschede, Nederland. De inhoud van www.subway-franchise.nl inclusief updates van de inhoud van de consument, wordt beheerd door Van Hulzen Public Relations, gevestigd in Voorschoten, Nederland, en door SFAFT BV, die uitvoerende is voor de database met potentiële franchisenemers en waar de databaseserver staat die is verbonden met www.subway.com in de Verenigde Staten. De domeinnaam subway.nl is eigendom van Doctor's Associates Inc.

16. Mobiele informatie

SFAFT BV gebruikt diverse nieuwe technologieën en social media-opties om op consumenten te reageren en met hen te communiceren. Deze websites en mobiele applicaties omvatten populaire social network en media websites zoals Twitter en Facebook. Indien u updates plaatst of updates ontvangt van www.twitter.com, www.facebook.com, en andere social network websites,tijdens de Actieperiode via SMS vanaf uw draadloze telefoon, dan kan de leverancier van uw draadloze verbinding u kosten in rekening brengen voor elk tekstbericht dat u verstuurt en ontvangt. U dient contact op te nemen met de leverancier van uw draadloze verbinding betreffende prijzen, omdat tarieven kunnen verschillen. Gebruik van social network websites van derden, zoals Twitter en Facebook wordt bestuurd door de privacyprocedures van die websites. SFAFT BV slaat uw inloginformatie of andere persoonlijk identificeerbare informatie voor Twitter, Facebook en andere social networks niet op, maar sessie-informatie of cookies kunnen door hun websites op uw draadloze telefoon worden opgeslagen.

Mobiele informatie die wij verzamelen

Persoonlijk identificeerbare informatie (bijvoorbeeld naam, e-mailadres) die wij verzamelen bestaat alleen uit de informatie die u met ons deelt. Bepaalde producten kunnen bijvoorbeeld vragen om dit soort informatie zodat we telefonisch of per e-mail op uw verzoek, contact met u kunnen opnemen. U kiest wat, hoe en wanneer u iets wilt delen.
Indien u gebruik maakt van locatie-ingeschakelde producten, dan kunt u ons locatie-informatie sturen. Deze informatie wordt door SFAFT BV niet op andere wijze opgeslagen of gebruikt dan voor het leveren van de dienst waar u om heeft gevraagd. Een mobiel product kan bijvoorbeeld GPS-gegevens gebruiken om op uw verzoek een restaurant in de buurt te vinden. U kunt zich opgeven voor locatie-ingeschakelde functies. U heeft zelf de controle over uw deelname en kan de diensten te allen tijde uitzetten.
Web-ingeschakelde mobiele toepassingen kunnen cookies of web-beacons en andere methodes gebruiken om uw browse-ervaring op u af te stemmen. Zie het privacybeleid van de SFAFT BV website voor meer informatie.
Sommige mobiele toepassingen gebruiken Google Analytics (of een vergelijkbaar instrument) om ons te helpen onze klanten beter van dienst te kunnen zijn via verbeterde producten, diensten en revisies aan mobiele toepassingen. Deze verzamelde informatie maakt uw identiteit niet bekend aan SFAFT BV. Het kan ons wel anoniem laten weten welke services en functies u het meeste gebruikt binnen de applicatie, en welk type apparaat en hardwarefuncties, land en taal u downloadt.
Gebruik van diensten van Derden zoals social sharing websites (bijvoorbeeld Facebook en Twitter) vallen onder de privacyprocedures van die diensten. SFAFT BV slaat uw inloginformatie of andere persoonlijk identificeerbare informatie voor deze diensten niet op, maar sessie-informatie of cookies kunnen worden opgeslagen.

Hoe wij verzamelde informatie gebruiken - Mobiel

Wij gebruiken de informatie om uw ervaring met de toepassing te personaliseren en om uw algehele ervaring te verbeteren waaronder de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en functies. We gebruiken de informatie ook om klantenondersteuning te bieden en, wanneer dat van toepassing is, uw account te registreren en te beheren. Daarnaast kunnen we de informatie die u ons verstrekt, gebruiken voor updates aan onze service.
Informatie die u verstrekt, kan worden gebruikt om de dienst(en) te vervullen, of om de transactie(s) waar u om heeft verzocht of waar u bevoegdheid toe heeft gegeven, uit te voeren.

Delen van mobiele informatie

SFAFT BV deelt verzamelde informatie niet met derden, met de volgende uitzonderingen:
SFAFT BV kan bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken aan derden die diensten leveren die essentieel zijn voor uw mobiele gebruikerservaring.
Alle verzoeken worden verzonden via onze mobiele netwerkexploitant en uw exploitant kan er toegang toe hebben. Consulteer het privacybeleid van uw netwerkexploitant voor aanvullende informatie.
Bepaalde mobiele producten en diensten maken het voor u mogelijk om uw informatie met anderen uit te wisselen en te delen. U wilt bijvoorbeeld een Tweet versturen of iets plaatsen op uw Facebookpagina vanaf een SFAFT BV-mobiele applicatie. Consulteer de producent van uw mobiele toestel of het privacybeleid van het mobiele product of van de toepassingsontwikkelaar voor aanvullende informatie.

17. Mobiele marketingpromoties en adverteren

Indien u deelneemt aan adverteren of marketingpromoties, dan wordt de informatie die u verstrekt verwerkt volgens het Privacybeleid dat specifiek is bedoeld voor die genoemde actie wat niet van toepassing is of kan zijn op dit Privacybeleid.

Draadloze Actiemogelijkheden - SFAFT BV kan gebruikers en kijkers de mogelijkheid bieden om zich te registeren voor bepaalde acties via mobiel sms'en en andere draadloze toestellen. Gebruikers moeten hun content leveren om dergelijke informatie van SFAFT BV te ontvangen, door zich te registeren op onze website of via uw draadloze toestel. Actiemogelijkheden kunnen worden aangeboden door de SUBWAY® Group, de FAF Group, en of externe serviceleveranciers van SFAFT BV. De informatie waarom wordt verzocht als onderdeel van de online registratie, kan omvatten, maar is niet beperkt tot een telefoonnummer van de gebruiker of een draadloos e-mailadres (alleen indien specifiek hierom verzocht) en de naam van de exploitant van uw mobiele netwerk. Er kan worden verzocht om aanvullende informatie voor specifieke acties zoals voorkeuren van de gebruiker of andere vergelijkbare onderzoeksinformatie. Afhankelijk van de actie, kunnen we ook uw internet-e-mailadres vragen evenals andere persoonlijke informatie waarbij u tevens wordt verzocht uw akkoord te geven voor het Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden van de acties.

Let erop dat de meeste draadloze transmissies niet beveiligd zijn en een groter risico inhouden van het onderscheppen door onbekende derden van berichten met persoonlijke informatie van de gebruiker bij het gebruik van een toestel via draadloze communicatie.

Gebruikers die zich registeren voor SFAFT BV's draadloze diensten, erkennen, begrijpen en gaan ermee akkoord dat er kosten in rekening worden gebracht door de exploitant van hun mobiele netwerk voor alle berichten die door SFAFT BV naar de gebruiker worden gestuurd. De standaard sms-tarieven zijn van toepassing, tenzij anders wordt vermeld. Onze website, SFAFT BV, de SUBWAY® Group, de FAF Group, of de hierbij aangesloten bedrijven zijn onder geen geding verantwoordelijk voor de kosten voor draadloze e-mail of sms-berichten die door een gebruiker zijn gemaakt, of door een persoon die toegang heeft tot het mobiele apparaat, het telefoonnummer of het e-mailadres van de gebruiker.

Beëindiging van draadloze diensten door de gebruiker - Gebruikers kunnen hun toestemming voor het ontvangen van berichten met marketingacties van SFAFT BV en/of de hierbij aangesloten bedrijven intrekken via de volgende procedure:

Een gebruiker kan één of meerdere services via zijn of haar draadloze toestel te allen tijde annuleren door gebruik te maken van het uitschrijvingsmechanisme van SFAFT BV op het moment dat het bericht is verstuurd, of door het versturen van een tekstbericht met de woorden "STOP", "END", "CANCEL", "REMOVE", "UNSUBSCRIBE" of "QUIT". SFAFT BV zal de registratie van de gebruiker voor de meest recente draadloze service die naar de gebruiker is gestuurd, beëindigen. Elk van deze woorden gevolgd door het woord "ALL"in het beëindigingsverzoek van de gebruiker zal de geregistreerde diensten bij SFAFT BV van de gebruiker annuleren. Indien de gebruiker zich uitschrijft voor één of voor alle diensten van SFAFT BV via zijn of haar mobiele toestel, dan worden de dienst(en) per direct beëindigd en de vorige inschrijving van de gebruiker geannuleerd.

Gebruik van informatie - SFAFT BV zal geen gebruik maken van een draadloos telefoonnummer, draadloos of conventioneel internet-e-mailadres of andere informatie die voor draadloze marketingdoeleinden zijn opgestuurd, voor andere doeleinden dan voor het verlenen van de aangevraagde diensten, tenzij we u van tevoren van ander gebruik in kennis stellen. We zullen uw Persoonlijke Informatie niet met externe serviceleveranciers delen tenzij u zich voor een dergelijke bekendmaking heeft ingeschreven.

18. Doorsturen-aan-een-vriend en Verwijzen-aan-een-vriend

U kunt gebruikmaken van een verwijzingsfunctie (een webpagina in een e-mail, een banneradvertentie of een andere communicatie) om een vriend over de webpagina of actie van SFAFT BV te informeren. SFAFT BV kan een e-mailadres dat u heeft opgegeven bij deze verwijzingsfunctie gebruiken om een eerste e-mail en een vervolge-mail te versturen naar de ontvangers over de specifieke actie, product, of dienst waarin u heeft aangegeven dat uw 'vriend' daarin mogelijk is geïnteresseerd.

19. Uitschrijven voor e-mail en mobiele updates

U heeft de mogelijkheid om ervoor te kiezen e-mail en mobiele communicatie van SFAFT BV te ontvangen. SFAFT BV zal u alleen e-mails of mobiele meldingen versturen als u ervoor heeft gekozen om deze te ontvangen. Indien u ervoor kiest om e-mail en mobiele communicaties te ontvangen, vestuurt SFAFT BV u af en toe updates over nieuwe toevoegingen aan de website, evenals aan speciale aanbiedingen en acties waar u van kunt profiteren. Indien u op enig moment zou besluiten dat u dit type communicatie niet meer wilt ontvangen van SFAFT BV, dan kunt u zich hiervoor uitschrijven door te klikken op de unsubscribe-link onderaan elke e-mail van SFAFT BV en de contactvoorkeuren voor uw account bijwerken. Voor mobiele marketing kunt u zich uitschrijven door de instructies op te volgen die u vindt in de sms-berichten die u ontvangt, of door contact op te nemen met de Privacy-functionaris via privacyofficernl@subway.com.

20. Delen van persoonlijke informatie

Met uitzondering van wat staat beschreven in dit Privacybeleid, zal SFAFT BV uw persoonlijke informatie niet openbaren aan derden, tenzij u om een dergelijke openbaring verzoekt of hiervoor toestemming geeft, of indien openbaring door de wet wordt vereist of geautoriseerd.

Wij verkopen geen informatie aan derden. Wij kunnen informatie delen met vertegenwoordigers, gelieerde bedrijven of dienstverleners die voor of namens SFAFT BV optreden ten aanzien van de bedrijfsvoering van SFAFT BV, of voor verdere verwerking van gegevens overeenkomstig de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, bijvoorbeeld onderhoud door derden van beveiliging van databases of het uitvoeren van prijzen van een wedstrijd of prijzenfestival. Wij vereisen van onze vertegenwoordigers, gelieerde bedrijven en dienstverleners dat zij schriftelijk akkoord gaan met het handhaven van de vertrouwelijkheid en de veiligheid van Persoonlijke Informatie die zij onderhouden namens SFAFT BV, en om het niet te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze informatie door hen wordt bewaard. Wij vereisen ook van derden waar wij gebruik van maken om de Persoonlijke informatie die door ons aan hen wordt geopenbaard, te beschermen overeenkomstig alle toepasselijke privacyvereisten en de algemene privacybepalingen zoals beschreven in dit Privacybeleid. SFAFT BV kan ook statistische of demografische informatie in samengevoegde vorm delen met serviceleveranciers voor marketing- of onderzoeksdoeleinden. Deze samengevoegde informatie bevat geen informatie die u persoonlijk identificeert.

Hoewel we alles in werking stellen om uw gebruikersprivacy te behouden, dienen we in bepaalde beperkte omstandigheden Persoonlijk Identificeerbare Informatie te openbaren, in het bijzonder: in naleving van een juridisch proces, in opdracht van de rechtbank of een dagvaarding, of op andere wijze opgedragen door de wet, om ons beleid of contracten te handhaven of om gelden die ons toekomen te verzamelen, om gebruikers van onze websites en onze websites te beschermen tegen frauduleus of misleidend gebruik, om eigendomsrechten (inclusief, zonder beperking in het geval van faillissement, fusie, overname of overdracht van bestuur of andere zakelijke onderneming met betrekking tot SFAFT BV) of bedrijven of eigendommen van SFAFT BV tijdens noodsituaties waarbij de veiligheid risico loopt zoals bepaald door SFAFT BV of op andere wijze waar het nodig is voor de vaststelling, het uitoefenen of verdedigen van wettelijke vorderingen. De Persoonlijk Identificeerbare Informatie die u ons verstrekt wordt beschouwd als een bedrijfsmiddel en kan worden opgenomen in overdraaglijke eigendommen als SFAFT BV of één of alle van zijn dochterondernemingen of gelieerde bedrijven, of een van hun bedrijfsmiddelen wordt overgenomen door derden. Daarnaast worden logboeken van servers van tijd tot tijd nagekeken voor veiligheidsdoeleinden; bijvoorbeeld om onbevoegde activiteit op de website te detecteren. In dergelijke gevallen worden loggegevens van servers die IP-adressen bevatten gedeeld met wettelijke instanties zodat zij gebruikers kunnen identificeren voor hun onderzoek naar de onbevoegde activiteiten.

20. Beveiliging

Wij trachten uw persoonlijke informatie te beschermen met fysieke, elektronische of procedurele beveiligingsmaatregelen die geschikt zijn voor de gevoeligheid van de informatie in ons beheer. Momenteel verzamelt www.subway.nl geen persoonlijke informatie op onze website. We maken gebruik van het Drupal CMS als technische basis van onze website. Onderdeel van onze onderhoudskosten bestaat uit het bijgewerkt houden van ons systeem met name op het gebied van beveiligingsupdates. We doen dit om de website zo veilig mogelijk te houden voor onze bezoekers.

Hoewel 'gegarandeerde beveiliging' niet bestaat, op of buiten het internet, stellen wij alle commercieel mogelijke inspanning in werking om de verzameling en beveiliging van dergelijke informatie overeenkomstig ons Privacybeleid en alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving te houden.

21. Phishing

Diefstal van identiteit en de procedure die momenteel bekend staat als 'phishing' zijn een grote zorg voor SFAFT BV. Dienovereenkomstig, is het veiligstellen van persoonlijke informatie om u te beschermen tegen identiteitsdiefstal onze allereerste prioriteit. Wij zullen u nooit en te nimmer vragen naar uw credit card-informatie, uw account-ID, inlogwachtwoord, Burgerservicenummer of ID-nummers in een niet-beveiligde of ongevraagde e-mail of telefoongesprek. Voor meer informatie over phishing, bezoekt u de website van de Federal Trade Commission ophttp://ftc.gov/. In Nederland kunt u de websites bezoeken van het Nationale Cyber Security Centrum, Ministerie van Veiligheid en Justitie https://www.ncsc.nl/ voor meer informatie over phishing en online beveiliging.

23. Opslag, Bewaren en Nauwkeurigheid van Persoonlijke informatie

SFAFT BV garandeert dat de persoonlijke informatie wordt beschermd tegen verlies, toegang, gebruik, aanpassing, openbaring en misbruik. Wij ondernemen alle redelijke stappen om onbevoegd gebruik of openbaring van uw persoonlijke informatie te voorkomen.

SFAFT BV bewaart uw persoonlijke informatie alleen zolang dit nodig is voor het vervullen van de doeleinde(n) waarvoor de informatie is verzameld en om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet.

We ondernemen alle redelijke stappen om te garanderen dat uw persoonlijke informatie nauwkeurig, bijgewerkt, volledig, relevant en niet misleidend is.

24. Toegang, Beheer en Update informatie over u

We willen er zeker van zijn dat we alleen de meest nauwkeurige en bijgewerkte persoonlijke informatie in onze bestanden hebben. Als u daarom van mening bent dat uw persoonlijke informatie bijgewerkt moet worden, dan kunt u een e-mail sturen naar privacyofficernl@subway.com om uw contactgegevens bij te werken. U kunt er te allen tijde voor kiezen om uw naam, telefoonnummers en post en e-mailadres te laten verwijderen uit de lijst die wij gebruiken om kennisgevingen of updates te sturen en ervoor kiezen geen correspondentie meer van ons te ontvangen door een e-mail te sturen naar privacyofficernl@subway.com.

Ter bescherming van uw privacy, ondernemen wij de nodige stappen om te helpen bij de verificatie van uw identiteit voordat u toegang krijgt of wijzigingen kunt uitvoeren.

25. Contactinformatie

U dient mogelijk contact op te nemen met de Privacy-functionaris voor toegang tot, of het wijzigen of wissen van uw persoonlijke informatie. Indien nodig zal de Privacy-functionaris contact opnemen met een andere medewerker die u zal helpen bij het voltooien van uw verzoek.

Indien u vragen of klachten heeft, kunt u contact opnemen met de Privacy-functionaris. De SFAFT BV Privacy-functionaris is te bereiken via telefoonnumer +31 (0) 20-531-7300, per fax via +31 (0) 84-22-99102, of via e-mail op: privacyofficernl@subway.com; of per post via: SFAFT BV Privacy-functionaris, per adres, De Privacy-functionaris voor FWH en gelieerde ondernemingen, de SUBWAY® Group is telefonisch bereikbaar op nummer: (203) 877-4281 of 1-800-888-4848; per fax via: (203) 783-7479; per e-mail op: privacyofficer@subway.com; of per post naar Franchise World Headquarters, LLC, 325 Bic Drive, Milford, CT, 06461, VS. Wij zullen uw probleem behandelen en proberen deze op te lossen. Download hier het Privacy Informatie aanvraagformulier: http://www.subway.com/subwayroot/InfoRequestForm.pdf.

26. Links naar nIet-SFAFT BV-websites en Derden

Let erop dat de websites van SFAFT BV of SUBWAY® links naar andere websites kunnen bevatten voor uw gemak en informatie. SFAFT BV heeft geen controle over deze websites of hun privacybeleid, die kunnen afwijken van www.subway.nl. Het privacybeleid van SFAFT BV is niet van toepassing, en kan niet van toepassing zijn op externe webgebieden. Wij bekrachtigen of vertegenwoordigen geen websites van derden. De persoonlijke gegevens die u verkiest te verstrekken aan ongerelateerde derden worden niet gedekt door het privacybeleid van SFAFT BV. We raden u aan om het privacybeleid van elke onderneming of website te bekijken voordat u persoonlijke gegevens verstrekt. Sommige derden kunnen ervoor kiezen om hun persoonlijke gegevens te delen met SFAFT BV; het delen daarvan wordt geregeld door het privacybeleid van die partij.

27. Social Media en online betrokkenheid

SFAFT BV gebruikt diverse nieuwe technologieën en social media-opties om op consumenten te reageren en met hen te communiceren. Deze websites en toepassingen omvatten populaire social network- en media websites, open source software en meer. Om het publiek beter te betrekken bij lopende dialogen, gebruikt SFAFT BV verschillende platforms van derden, waaronder maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, en YouTube. Third-Party Websites and Applications (TPWA) zijn technologieën op internetbasis die niet exclusief worden bestuurd en beheerd door SFAFT BV. Wanneer u reageert op de aanwezigheid van SFAFT BV op die websites, kunt u bepaalde persoonlijke informatie bekendmaken aan SFAFT BV of aan derden. SFAFT BV zal uw persoonlijke informatie niet gebruiken, delen of bewaren behalve wanneer het wordt gebruikt door een medewerker van SFAFT BV met als doel te reageren op een specifiek bericht of verzoek.

Op dit moment heeft SFAFT BV twee Social Media Accounts, facebook.com/SubwayNederland, en https://twitter.com/subwaynederland.

Facebook: Op de pagina http://www.facebook.com/SubwayNederlandFacebook, plaatst personeel van SFAFT BV en andere items die wellicht interessant zijn voor mensen. Indien u een Facebook-account heeft of een 'Like' heeft gegeven aan een Facebook.com/subway Facebook-pagina, dan kunt u opmerkingen plaatsen of op de 'Like'-optie klikken voor een individuele invoerwaarde. Indien u een opmerking plaatst of klikt op de toets 'Like' wordt persoonlijk identificeerbare informatie zichtbaar voor SFAFT BV-personeel en andere Facebook-websitebezoekers. De hoeveelheid zichtbare persoonlijke informatie hangt af van uw Facebook privacy-instelllingen. U kunt het weergeven van persoonlijk identificeerbare gegevens volledig voorkomen door geen account aan te maken, geen opmerkingen te plaatsen en niet te klikken op de 'Like'-opties in Facebook. SFAFT BV verzamelt, gebruikt of openbaart geen informatie over bezoekers die een opmerking of een 'Like' plaatsen op de Facebook-pagina van SFAFT BV. Facebook verzamelt en rapporteert op niet-persoonlijk identificeerbare informatie over de activiteiten op Facebook-pagina's. Deze informatie wordt beschermd met een wachtwoord en is alleen beschikbaar voor medewerkers van SFAFT BV, leden van de SUBWAY® Communicatie en Webteams, en ander vast personeel die deze informatie nodig hebben om hun werk uit te oefenen. Het privacybeleid van Facebook is beschikbaar op: http://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter: SFAFT BV gebruikt Twitter om korte berichten te versturen (max. 40 tekens) of 'Tweets' om informatie te delen over SUBWAY® Restaurants met bezoekers en om te reageren op opmerkingen en vragen die naar SFAFT BV zijn verstuurd via Twitter. Hoewel bezoekers de SFAFT BV Twitter feeds kunnen lezen zonder zich hiervoor in te schrijven, dienen bezoekers die zich willen inschrijven voor (of voor het volgen van) SFAFT BV Twitter feeds een Twitter account aanmaken op www.twitter.com. Voor het aanmaken van een account dient u enige persoonlijke informatie zoals naam, gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres te verstrekken. Bezoekers hebben de mogelijkheid om aanvullende persoonlijke informatie te verstrekken zoals een korte biografie, locatie of een foto. De meeste informatie die u verstrekt voor een Twitter account is beschikbaar voor het publiek, maar u kunt aanpassen hoeveel informatie zichtbaar is door uw privacy-instellingen te wijzigen op de Twitter.com website. SFAFT BV-personeel controleert het aantal inschrijvers en reageert op opmerkingen en vragen via Twitter, maar het personeel zal de persoonlijke informatie die eigendom is van de Twitter-volgers, niet in bezit nemen. SFAFT BV verzamelt, bewaart, openbaart of deelt geen informatie over mensen die SFAFT BV volgen op Twitter. Het privacybeleid van Twitter is beschikbaar op: http://twitter.com/privacy.

SUBWAY®-franchisenemers kunnen hun eigen Facebook-pagina's, Twitter Accounts, en Youtube Accounts sponsoren. Het privacybeleid voor de social media-pagina's van de SUBWAY®-franchisenemers bevindt zich op de individuele websites van de SUBWAY®-franchisenemers. Dit privacybeleid regelt niet het beleid en de procedures voor de verwerking van persoonlijke informatie van de social media-pagina's van individuele SUBWAY®-franchisenemers en hun individuele websites.

28. Uw Privacyrechten in Californië

Volgens de Californische wet “Shine the Light”, hebben inwoners van Californië het recht om een schriftelijk verzoek in te dienen bij het bedrijf waar ze een vastgestelde zakelijke relatie mee hebben, voor (1) een lijst met de categorieën aan persoonlijke informatie zoals naam, adres, e/mailadres en het type service dat wordt geleverd aan de klant, die het bedrijf heeft geopenbaard aan derden (waaronder aangesloten bedrijven met een wettelijk zelfstandige status) tijdens het direct eropvolgende kalenderjaar voor directe marketingdoeleinden van die derden, en (2) de namen en adressen van dergelijke derden. Om bovenstaande informatie aan te vragen, stuurt u een e-mail naar de Privacy-functionaris via privacyofficernl@subway.comof schrijft u naar ons via:

SFAFT BV Privacy-functionaris

Per adres
Subway International B.V.

Prinsengracht 13

1015 DK Amsterdam

Nederland

Let op: openbaringsinformatie voor Californië

Wij zullen op een dergelijk schriftelijk bezoek binnen 30 dagen na ontvangst op bovenvermeld adres, reageren. Wij behouden ons het recht voor om niet te reageren op verzoeken die op een andere wijze zijn ingediend dan naar het bovenvermelde adres of die op andere wijze door de wet wordt uitgesloten. Let erop dat wij slechts één maal per kalenderjaar op elke klant hoeven te reageren.

29. Naleving van Safe Harbor

SFAFT, een bij SFAFT BV aangesloten onderneming, handelt overeenkomstig de Safe Harbor-vereisten van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken betreffende de overdracht van persoonlijke informatie van de Europese Economische Ruimte ('EER') of Zwitserland naar de Verenigde Staten. SFAFT is zelf-gecertificeerd volgens het Safe Harbor Privacy-kader zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken, de Europese Commissie en Zwitserland ten aanzien van het verzamelen, opslaan, gebruiken, overdragen en de overige verwerking van persoonlijke gegevens die vanuit de Europese Economische Ruimte of Zwitserland worden verstuurd naar de Verenigde Staten overeenkomstig de Europese Richtlijn ten aanzien van de Bescherming van Persoonlijke Gegevens. De bepalingen van de Safe Harbor-naleving zijn:

Kennisgeving - Personen moeten op de hoogte worden gesteld dat hun gegevens worden verzameld en over hoe deze gegevens zullen worden gebruikt;
Keuze - Personen moeten de mogelijkheid krijgen om zich uit te schrijven voor het verzamelen en doorsturen van de gegevens naar derden;
Doorsturen - Het doorsturen van gegevens naar derden mag alleen gebeuren naar andere organisaties die adequate gegevensbeschermingsbepalingen handhaven;
Beveiliging - Er dient een redelijke inspanning te worden geleverd om verlies van verzamelde informatie te voorkomen;
Gegevensintegriteit - Gegevens moeten relevant en betrouwbaar zijn voor het doel waarvoor ze worden verzameld;
Toegang - Personen moeten toegang hebben tot de informatie die over hen wordt bewaard en deze informatie kunnen corrigeren of verwijderen indien deze niet correct is;
Handhaving - Er dienen effectieve middelen te zijn die deze regels handhaven.

Wij kunnen de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen, doorsturen naar andere landen dan het land waarin de informatie oorspronkelijk is verzameld. Dergelijke landen hebben mogelijk niet dezelfde gegevensbeschermingswetten als het land waarin u ons oorspronkelijk de gegevens heeft verstrekt. Wanneer wij uw informatie naar andere landen verzenden, beschermen we de informatie zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Meer informatie over de Safe Harbor-bepalingen en het certificeringsproces vindt u hier: www.export.gov/safeharbor.

Daarnaast houdt het Ministerie van Economische Zaken een lijst bij met alle bedrijven die de bepalingen naleven, die u kunt inzien op http://web.ita.doc.gov/safeharbor/shlist.nsf/webPages/safe+harbor+list.

30. Leden van de Europese Unie

Indien u een ingezetene bent van de Europese Economische Ruimte ('EER') of Zwitserland en zich zorgen maakt of klachten heeft, dient u de kwestie eerst voor te leggen aan de Privacy-functionaris. SFAFT, een lid van de FAF-groep, is gevestigd in de Verenigde Staten evenals de servers die hun website mogelijk maken. Alle kwesties die verband houden met privacykwesties en deze website vallen onder de wetgeving van Nederland en de Europese Unie. Indien de Privacy-functionaris niet naar tevredenheid het probleem binnen dertig (30) dagen oplost, kan een geschil, controverse of vordering via een arbitrage door een arbitragebureau, zoals het Netherlands Arbitration Institute (NAI), worden geschikt. Alle arbitrages worden uitgevoerd in het Engels. Het oordeel van de arbiter kan voor elke bevoegde rechterlijke instantie worden uitgesproken. De kosten van de arbitrage worden gelijk gedragen door de partijen. De zittingen zullen allemaal plaatsvinden in Amsterdam, Nederland, en dergelijke zittingen worden voorgezeten door één arbiter. Klachten kunnen ook worden ingediend bij de Federal Trade Commission via http://www.ftc.gov/ftc/complaint.htm, of telefonisch op nummer (202) 382-4357.

31. Internationaal Privacybeleid

SFAFT BV een bij de SUBWAY® Group aangesloten bedrijf, raadt u aan om het Privacybeleid van uw land in te zien op www.subway.com. Om het Privacybeleid van uw land in te zien, gaat u naar www.subway.com. Klik bovenaan de pagina op INTERNATIONAL WEBSITES, en vervolgens op EXPLORE OUR WORLD door op uw land te klikken. Ga naar de onderkant van de pagina van uw land en klik op PRIVACYBELEID om het voor uw land geldende Privacybeleid in te zien.

32. Wijzigingen aan ons Privacybeleid

SFAFT BV zal dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer SFAFT BV wijzigingen uitvoert aan het Privacybeleid, dan passen we ook de "Laatst Bijgewerkt" datum aan onderin SFAFT BV’s Privacybeleid. Als er materiële wijzigingen zijn uitgevoerd aan dit Privacybeleid, dan zal SFAFT BV u hiervan per e-mail in kennis stellen, of door middel van een kennisgeving op onze homepage. SFAFT BV raadt u aan om dit Privacybeleid periodiek te bekijken om geïnformeerd te zijn over hoe SFAFT BV uw informatie beschermt en om op de hoogte te zijn van mogelijke wijzigingen aan dit Privacybeleid. Uw doorlopende gebruik van de website na het plaatsen van een aangepast Privacybeleid houdt in dat u akkoord gaat met, en zich houdt aan dergelijke wijzigingen. Dit Privacybeleid is opgenomen in alle Algemene Voorwaarden die gelden voor de verschillende websites en programma's of diensten die worden uitgevoerd of beheerd door of namens SFAFT BV. Alle wijzigingen aan dit Privacybeleid gaan direct van kracht na te zijn geplaatst door SFAFT BV.

33. Algemene Voorwaarden voor het gebruik van onze website

De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze website vindt u hier: http://www.subway.nl/nl/gebruikersvoorwaarden. Het bevat belangrijke bepalingen die de aansprakelijkheid van FWH, de SUBWAY® Group, en de hierbij horende advertentie-entiteiten en de FAF Group, ten aanzien van uw gebruik van onze website verwerpen en uitsluiten, en bepalingen die de van toepassing zijnde wet en exclusieve jurisdictie voor het oplossen van geschillen over uw gebruik van deze website, bepalen. Elk van deze bepalingen is van toepassing op alle geschillen die kunnen voortkomen uit dit Privacybeleid en het verzamelen, gebruiken, en de openbaring van uw persoonlijke informatie, en hebben dezelfde waarde en uitwerking alsof ze direct zijn gereproduceerd uit dit Privacybeleid.

LAATST BIJGEWERKT: 02-12-2012